Làm Giấy Khai Tử Mới Nhất Năm 2024 Với 3 Cách Đơn Giản

Làm Giấy Khai Tử Mới Nhất Năm 2024 Với 3 Cách Đơn Giản

Trong trường hợp cha mẹ, con cái hoặc người thân trong gia đình bạn vừa mất. Ngoài việc chuẩn bị cho tang lễ thì theo quy định của pháp luật bạn cũng cần phải làm giấy khai tử để trình báo với chính quyền địa phương. Tuy nhiên, thủ tục làm giấy khai tử được thực hiện tại đâu? Hồ sơ cần chuẩn bị những gì? Lệ phí làm giấy khai tử là bao nhiêu? Bài viết sau sẽ giải đáp cho bạn tất cả những thắc mắc về quy trình làm giấy khai tử.

Giới thiệu về giấy khai tử

Làm Giấy Khai Tử Mới Nhất Năm 2024 Với 3 Cách Đơn Giản

Giấy chứng tử hoặc Giấy khai tử là giấy tờ chính thức do cơ quan có thẩm quyền cấp, xác nhận cá nhân nào đó đã qua đời. Nó ghi rõ thời gian, địa điểm và nguyên nhân của cái chết, dành cho gia đình, thân nhân, hoặc tổ chức liên quan.

Những lý do cần làm giấy khai tử

Giấy chứng tử là tài liệu pháp lý quan trọng nhất để chứng minh thời điểm một người qua đời, làm cơ sở cho việc xác định khi nào bắt đầu quá trình thừa kế, ai là người thừa kế, và di sản được thừa kế là gì.

Giấy khai tử do cơ quan nào cấp?

Cơ quan hành chính có thẩm quyền thực hiện đăng ký khai tử bao gồm:

Ủy ban nhân dân cấp xã (huyện) nơi người đã mất có cư trú cuối cùng.

Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng, Ủy ban nhân dân cấp xã (huyện) nơi người đó qua đời hoặc nơi thi thể được phát hiện sẽ đảm nhận việc đăng ký khai tử.

Làm giấy khai tử cần chuẩn bị hồ sơ gì?

Làm Giấy Khai Tử Mới Nhất Năm 2024 Với 3 Cách Đơn Giản

Giấy Tờ Cần Nộp:

Một bản chính của Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Tờ khai đăng ký khai tử dựa theo mẫu quy định.

Giấy Tờ Cần Xuất Trình Khi làm giấy khai tử:

Một bản chính CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân khác có ảnh và thông tin cá nhân, do cơ quan có thẩm quyền cấp và còn hiệu lực, để chứng minh nhân thân của người yêu cầu đăng ký làm giấy khai tử.

Một giấy tờ chứng minh nơi cư trú cuối cùng của người đã mất, giúp xác định thẩm quyền đăng ký khai tử nếu thông tin cư trú không thể lấy từ các nguồn quy định tại Điều 14 Khoản 2 của Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022.

Nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng, cần xuất trình giấy tờ chứng minh nơi người đó qua đời hoặc nơi thi thể được phát hiện.

Vì sao làm giấy khai tử cần có giấy báo tử?

Khi đăng ký làm giấy khai tử, nội dung được dựa trên Giấy báo tử hoặc giấy tờ tương đương, cấp bởi các cơ quan sau:

  • Thủ trưởng cơ sở y tế cấp Giấy báo tử cho người chết tại cơ sở y tế.
  • Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình cấp giấy xác nhận cho người chết do thi hành án tử hình.
  • Tòa án cấp Bản án hoặc quyết định thay Giấy báo tử cho người bị tuyên bố đã chết.
  • Cơ quan công an hoặc Cơ quan giám định pháp y cấp văn bản xác nhận thay Giấy báo tử cho người chết trên phương tiện giao thông, do tai nạn, bị giết, chết đột ngột, hoặc có nghi vấn.
  • Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy báo tử cho những trường hợp khác không thuộc nhóm trên.

Các bước làm giấy khai tử

Làm Giấy Khai Tử Mới Nhất Năm 2024 Với 3 Cách Đơn Giản

Bước 1 – Nộp hồ sơ:

Đến UBND cấp xã hoặc cấp huyện có thẩm quyền để nộp hồ sơ làm giấy khai tử.

Thanh toán lệ phí làm giấy khai tử nếu cần.

Nếu cần bản sao Trích lục khai tử, nộp phí tương ứng.

Bước 2 – Tiếp Nhận và Xử Lý Hồ Sơ Đăng Ký Khai Tử:

Cán bộ tại Bộ phận một cửa kiểm tra hồ sơ về độ chính xác và tính đầy đủ.

Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, sẽ tiếp nhận và xử lý. Đối với hồ sơ nộp sau 15h, cấp Phiếu hẹn cho ngày tiếp theo hoặc gửi phiếu hẹn qua email/tin nhắn.

Hồ sơ trực tiếp sẽ được số hóa và ký số điện tử.

Nếu hồ sơ cần bổ sung, thông báo cho người nộp cần thêm loại giấy tờ và thông tin nào.

Sau khi bổ sung, quay lại trường hợp 1 để tiếp tục xử lý.

Nếu người nộp không hoàn thiện hồ sơ, cán bộ sẽ thông báo từ chối yêu cầu đăng ký khai tử.

Bước 3 – Thẩm Tra Hồ Sơ Đăng Ký Khai Tử:

Nếu Hồ Sơ Cần Bổ Sung:

  • Thông báo tới Bộ phận một cửa về việc cần bổ sung hoặc hoàn thiện hồ sơ. Người nộp cần thực hiện lại bước bổ sung hoặc từ chối.

Nếu Cần Kiểm Tra Thêm:

  • Nếu không kịp trả kết quả đúng hạn do cần kiểm tra thêm, công chức hộ tịch sẽ lập Phiếu xin lỗi và hẹn ngày mới để trả kết quả, với lý do và thời hạn cụ thể.

Nếu Hồ Sơ Đầy Đủ và Hợp Lệ:

  • Công chức hộ tịch sẽ ghi nhận vào Sổ đăng ký khai tử và cập nhật thông tin trên Phần mềm quản lý hộ tịch điện tử, đảm bảo việc lưu trữ chính thức.

Bước 4 – In và chuyển đến lãnh đạo ký

Công chức hộ tịch in Trích lục khai tử, sau đó lãnh đạo UBND ký. Hồ sơ được chuyển đến Bộ phận một cửa để trả cho người yêu cầu.

Bước 5 – Nhận giấy khai tử

Người yêu cầu làm giấy khai tử kiểm tra thông tin trên Trích lục khai tử và Sổ đăng ký, sau đó ký vào Sổ và nhận Trích lục khai tử.

Cách làm giấy khai tử trên cổng dịch vụ công Quốc Gia

Làm Giấy Khai Tử Mới Nhất Năm 2024 Với 3 Cách Đơn Giản

Để thuận tiện trong quá trình làm giấy khai tử online, người dân cần nắm rõ 5 bước đơn giản như sau:

Bước 1: Nộp Hồ Sơ

Trực tiếp: Đến Bộ phận một cửa hoặc Trung tâm hành chính công tại UBND cấp huyện/xã, nộp lệ phí và phí bản sao trích lục khai tử (nếu cần).

Online: Truy cập Cổng dịch vụ công, đăng ký và xác thực tài khoản, chọn cơ quan thẩm quyền và nộp hồ sơ cùng các tài liệu cần thiết.

Bước 2: Kiểm Tra Hồ Sơ

Công chức kiểm tra hồ sơ. Nếu đầy đủ và hợp lệ, tiếp tục xử lý. Nếu thiếu hoặc không hợp lệ, yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Thẩm Tra Hồ Sơ

Công chức phụ trách hộ tịch đánh giá tính chính xác và hợp lệ của hồ sơ.

Bước 4: Trả Kết Quả

In Trích lục khai tử, lãnh đạo UBND ký và bộ phận một cửa trả kết quả.

Bước 5: Nhận Trích Lục

Công dân kiểm tra, ký nhận Trích lục khai tử tại Bộ phận một cửa hoặc qua email (nếu đăng ký online).

Cách làm giấy khai tử lưu động

Làm Giấy Khai Tử Mới Nhất Năm 2024 Với 3 Cách Đơn Giản

Bước 1: Điền tờ khai và tiếp nhận hồ sơ

Tại địa điểm đăng ký lưu động, công chức hộ tịch hướng dẫn điền thông tin vào Tờ khai và kiểm tra giấy tờ cần thiết, sau đó viết Phiếu tiếp nhận.

Bước 2: Xử lý và cấp trích lục khai tử

Sau khi hồ sơ được tiếp nhận, công chức báo cáo với Chủ tịch UBND cấp xã và nếu được chấp thuận, ghi thông tin vào Sổ đăng ký, cập nhật trên phần mềm quản lý hộ tịch, in Trích lục khai tử và trình Chủ tịch UBND ký duyệt.

Bước 3: Trả kết quả và hướng dẫn kiểm tra

Công chức mang Trích lục và Sổ đăng ký khai tử đến địa điểm lưu động, hướng dẫn người yêu cầu kiểm tra, ký vào Sổ đăng ký với ghi chú “Đăng ký lưu động” và nhận Trích lục khai tử.

Nếu người yêu cầu không biết chữ, công chức hộ tịch sẽ điền Tờ khai cho họ, sau đó đọc nội dung để người yêu cầu nghe và hướng dẫn họ điểm chỉ vào Tờ khai. Khi giao Trích lục khai tử, công chức lại đọc nội dung cho người yêu cầu nghe và giúp họ điểm chỉ vào Sổ đăng ký khai tử.

Chi phí làm giấy khai tử là bao nhiêu?

Làm Giấy Khai Tử Mới Nhất Năm 2024 Với 3 Cách Đơn Giản

Căn cứ theo điều 11 Luật Hộ tịch 2014 và điểm c khoản 2 Điều 5 Thông tư 250/2016/TT-BTC (được sửa đổi bởi điểm e khoản 3 Điều 1 Thông tư 106/2021/TT-BTC) quy định về lệ mức và mức thu phí khi làm giấy khai tử như sau:

Công dân Việt Nam cư trú trong nước sẽ không phải nộp lệ phí khi làm giấy khai tử đúng hạn. Nếu đăng ký không đúng hạn, mức lệ phí sẽ được Ủy ban nhân dân cấp xã xác định dựa trên tình hình thực tế của địa phương.

Chat Facebook
Chát Ngay