Hướng Dẫn Làm Giấy Đăng Ký Kinh Doanh Đầy Đủ Nhất 2024

Hướng Dẫn Làm Giấy Đăng Ký Kinh Doanh Đầy Đủ Nhất 2024

Để tìm hiểu về quy trình đăng ký giấy phép kinh doanh, bao gồm cả địa điểm đăng ký và chi phí liên quan, bạn cần xác định rõ mục đích đăng ký của mình là gì: thành lập một công ty mới hay một hộ kinh doanh cá thể. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách thực hiện đúng. Làm Bằng Thật 100 sẽ hướng dẫn làm giấy đăng ký kinh doanh chi tiết các bước cho bạn theo quy định mới nhất năm 2024.

Giấy đăng ký kinh doanh là gì?

Hướng Dẫn Làm Giấy Đăng Ký Kinh Doanh Đầy Đủ Nhất 2024

Giấy phép kinh doanh là tài liệu chính thức cho phép cá nhân hoặc tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh. Để được cấp giấy phép này, doanh nghiệp cần tuân thủ đầy đủ các điều kiện đăng ký kinh doanh theo quy định của luật pháp. Giấy phép kinh doanh thường được cấp cho các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đặc biệt, yêu cầu điều kiện kinh doanh cụ thể và thường được cấp sau khi doanh nghiệp đã hoàn tất việc đăng ký kinh doanh.

Luật Doanh nghiệp quy định rằng, các doanh nghiệp trong nước có quyền tự do đăng ký hoạt động kinh doanh trong mọi ngành nghề, trừ những ngành nghề yêu cầu điều kiện kinh doanh cụ thể.

Tại Khoản 2 Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp có quyền:

“Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.”

Điều kiện kinh doanh bao gồm các yêu cầu cần thiết như giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định, và các yêu cầu khác mà doanh nghiệp cần đáp ứng để hoạt động trong ngành nghề cụ thể.

Có mấy loại giấy phép đăng ký kinh doanh

Hướng Dẫn Làm Giấy Đăng Ký Kinh Doanh Đầy Đủ Nhất 2024

Hiện nay, có tất cả 7 hình thức đăng ký giấy phép kinh doanh, bao gồm:

 • Đăng ký thành lập hộ kinh doanh;
 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn góp của cá nhân, tổ chức Việt Nam: có một số loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:
 • Doanh nghiệp tư nhân;
 • Công ty hợp danh;
 • Công ty TNHH bao gồm: Công ty TNHH một thành viên và Công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 • Công ty cổ phần;
 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn góp của cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Làm giấy đăng ký kinh doanh ở đâu?

Hướng Dẫn Làm Giấy Đăng Ký Kinh Doanh Đầy Đủ Nhất 2024

Đối với doanh nghiệp: Cần nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh hoặc thành phố, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Đối với hộ kinh doanh cá thể: Hồ sơ đăng ký cần được gửi đến phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân ở cấp quận, huyện, thị xã, hoặc thành phố trong tỉnh mà hộ kinh doanh đóng.

Những ai cần trang bị giấy đăng ký kinh doanh?

Những cá nhân hoặc tổ chức muốn thành lập và điều hành một doanh nghiệp theo quy định của pháp luật cần trang bị giấy đăng ký kinh doanh. Điều này bao gồm:

 • Cá nhân muốn mở công ty tư nhân.
 • Đối tác trong một công ty hợp danh.
 • Các cổ đông sáng lập của một công ty cổ phần.
 • Thành viên của một công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên hoặc nhiều thành viên.
 • Các tổ chức khác muốn thiết lập một doanh nghiệp hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện trong phạm vi quy định của pháp luật.

Trang bị giấy đăng ký kinh doanh giúp doanh nghiệp được công nhận về mặt pháp lý, cho phép thực hiện các giao dịch kinh tế, pháp lý, và tuân thủ theo quy định thuế và các nghĩa vụ khác theo luật định.

Không có giấy đăng ký kinh doanh bị phạt như thế nào?

Hướng Dẫn Làm Giấy Đăng Ký Kinh Doanh Đầy Đủ Nhất 2024

Việc trang bị giấy đăng ký kinh doanh là điều cần thiết đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu bạn không có giấy phép này, bạn sẽ đối mặt với mức phạt theo quy định như sau:

Đối với hộ kinh doanh

Điều 62 của Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về việc xử phạt các vi phạm liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh, cụ thể:

Mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng sẽ được áp dụng cho các hành vi sau:

Một cá nhân hoặc các thành viên của hộ gia đình đăng ký kinh doanh cho nhiều hơn một hộ kinh doanh.

Thành lập hộ kinh doanh khi không có quyền lợi hoặc không đủ điều kiện.

Không thực hiện đăng ký thành lập hộ kinh doanh khi cần thiết theo quy định.

Không đăng ký thay đổi thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong vòng 10 ngày kể từ khi có sự thay đổi.

Lưu ý: Mức xử phạt đối với các trường hợp không đăng ký hộ kinh doanh theo quy định áp dụng đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (khoản 2 Điều 4 Nghị định 122/2021/NĐ-CP).

Đối với doanh nghiệp

Theo khoản 4 và khoản 5 của Điều 46 trong Nghị định 122/2021/NĐ-CP, các hành vi sau sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng:

a) Thực hiện hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không thực hiện đăng ký kinh doanh.

b) Tiếp tục hoạt động kinh doanh sau khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã bị thu hồi, hoặc khi đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, hoặc chấm dứt kinh doanh.

Ngoài ra, tổ chức có hành vi nêu trên còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Hướng dẫn làm giấy đăng ký kinh doanh năm 2024 đầy đủ và chính xác nhất

Hướng Dẫn Làm Giấy Đăng Ký Kinh Doanh Đầy Đủ Nhất 2024

Hướng dẫn làm giấy đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh

Để đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh, hồ sơ cần bao gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký kinh doanh theo mô hình hộ kinh doanh.
 • Bản sao có chứng thực của CMND hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ của chủ sở hữu.
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (địa điểm kinh doanh) hoặc hợp đồng thuê mặt bằng, đã được xác nhận bởi UBND cấp xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan công chứng nhà nước.

Bước 1: Chủ hộ kinh doanh cá thể cần nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kế hoạch và Tài chính thuộc Ủy ban Nhân dân cấp Quận/Huyện, tại địa điểm dự kiến thiết lập kinh doanh.

Bước 2: Cơ quan đăng ký kinh doanh tại quận/huyện sẽ cấp Giấy biên nhận hồ sơ. Trong vòng 3 đến 5 ngày làm việc sau đó, nếu đáp ứng mọi yêu cầu cần thiết, hộ kinh doanh cá thể sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Nếu hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh được phát hiện không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo bằng văn bản, chi tiết các nội dung cần được sửa đổi hoặc bổ sung, đến chủ hộ kinh doanh. Điều này nhằm mục đích để chủ hộ có thể thực hiện các điều chỉnh cần thiết cho hồ sơ của mình.

Hướng dẫn làm giấy đăng ký kinh doanh đối với công ty

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Đối với việc đăng ký giấy phép kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp như công ty TNHH, cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, bộ hồ sơ cần bao gồm:
 • Đơn đề nghị đăng ký thành lập công ty.
 • Dự thảo điều lệ công ty, đã được các thành viên góp vốn chứng nhận.
 • Danh sách cổ đông hoặc thành viên sáng lập, ký bởi tất cả cổ đông, thành viên và đại diện pháp luật, tuân theo mẫu quy định.
 • Bản sao có công chứng của CMND hoặc hộ chiếu của các thành viên hoặc cổ đông.

Bước 1 – Chuẩn bị Hồ Sơ:

Tổng hợp và soạn thảo toàn bộ thông tin, giấy tờ cần thiết để thành lập công ty.

Bước 2 – Nộp Hồ Sơ:

Gửi hồ sơ đã chuẩn bị tới cơ quan đăng ký kinh doanh của Tỉnh/Thành phố nơi công ty đặt trụ sở.

Bước 3 – Nhận Giấy Chứng Nhận:

Lấy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, với điều kiện hồ sơ hoàn chỉnh và chính xác.

Bước 4 – Khắc Dấu và Đăng Ký Mẫu Dấu:

Thực hiện khắc dấu công ty và đăng ký mẫu dấu lên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Bước 5 – Mở Tài Khoản Ngân Hàng và Thông Báo:

Mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp và thông báo số tài khoản tới cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 6 – Đăng Ký Nộp Thuế Điện Tử:

Thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế và xác nhận từ ngân hàng.

Bước 7 – Nộp Thuế Môn Bài Điện Tử:

Tiến hành đóng thuế môn bài qua mạng.

Bước 8 – Khai Thuế Ban Đầu và Hóa Đơn VAT:

Đăng ký sử dụng hóa đơn VAT tại cơ quan thuế và thông báo phát hành hóa đơn VAT.

Bước 9 – Báo Cáo Thuế Định Kỳ:

Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm tới cơ quan thuế quản lý.

Làm giấy đăng ký kinh doanh bao nhiêu tiền?

Hướng Dẫn Làm Giấy Đăng Ký Kinh Doanh Đầy Đủ Nhất 2024

Khi đăng ký doanh nghiệp theo luật pháp Việt Nam, mọi tổ chức và cá nhân đều phải thanh toán lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra, khi sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin doanh nghiệp, họ cũng cần nộp phí dành cho dịch vụ này. Cụ thể:

Đối với thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Theo Thông tư 85/2019/TT-BTC, quyền quyết định mức lệ phí đăng ký kinh doanh được giao cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Lệ phí này được thu khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp các loại giấy chứng nhận như đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã và đăng ký liên hiệp hợp tác xã, bao gồm cả việc cấp giấy chứng nhận cho chi nhánh, văn phòng đại diện, và địa điểm kinh doanh. Do đó, mức lệ phí đăng ký kinh doanh có thể khác nhau giữa các tỉnh, tùy thuộc vào quy định của Hội đồng nhân dân tại mỗi tỉnh.

Ví du:

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, lệ phí đăng ký hộ kinh doanh được quy định là 100.000 đồng cho mỗi lần đăng ký, theo Nghị quyết 124/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Trong khi đó, tại Hà Nội, mức lệ phí đăng ký hộ kinh doanh cũng là 100.000 đồng cho mỗi lần cấp, dựa theo Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội.

Đối với thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập công ty

Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp:

Nộp tại phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư – 100.000 đồng.

Lệ phí đăng bố cáo thành lập công ty:

Trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia – 300.000 đồng.

Chi phí khắc dấu công ty: 450.000 đồng.

Chi phí đặt bảng hiệu công ty: Phụ thuộc vào nhà cung cấp.

Chi phí mua chữ ký số (Token): Tùy vào nhà cung cấp.

Chi phí ký quỹ tài khoản ngân hàng: Thường là 1.000.000 đồng (Số tiền này sẽ được giữ trong tài khoản doanh nghiệp theo yêu cầu từ ngân hàng và sẽ được hoàn trả khi đóng tài khoản).

Chi phí sử dụng hóa đơn VAT:

 • Đối với hóa đơn giấy truyền thống: Chi phí in mỗi cuốn khoảng 350.000 đồng.
 • Đối với hóa đơn điện tử: Chi phí tùy thuộc vào gói dịch vụ, phù hợp với xu hướng hiện đại và tiết kiệm chi phí.

Chi phí đóng thuế môn bài: Phụ thuộc vào mức vốn điều lệ đăng ký của công ty, với mức thuế cụ thể được quy định tương ứng như sau:

Vốn điều lệ đăng ký(VNĐ)Thuế môn bài cả năm (VNĐ)Thuế môn bài nửa năm (VNĐ)
Trên 10 tỷ VNĐ3,000,0001,500,000
Từ 10 tỷ VNĐ trở xuống2,000,0001,000,000

Đối với giấy phép kinh doanh cấp từ 01/01 đến 30/06: Công ty cần đóng thuế môn bài cho cả năm.

Đối với giấy phép kinh doanh cấp từ 01/07 đến 31/12: Công ty chỉ cần đóng thuế môn bài cho nửa năm.

Nghĩa là:

 • Nếu công ty được thành lập từ 01/01 đến 30/06 phải nộp 100% mức thuế môn bài theo quy định.
 • Nếu công ty được thành lập từ 01/07 đến 31/12 chỉ cần nộp 50% mức thuế môn bài.

Sau khi hoàn tất đăng ký thành lập công ty, các bước tiếp theo bao gồm khắc dấu, đăng bố cáo, thực hiện thủ tục khai thuế và đóng các loại thuế doanh nghiệp theo quy định.

Giấy đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có gì khác nhau?

Hướng Dẫn Làm Giấy Đăng Ký Kinh Doanh Đầy Đủ Nhất 2024

Giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mang 2 ý nghĩa pháp lý khác nhau:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được xem như là sự xác nhận từ cơ quan hành chính công của Nhà nước, thể hiện nghĩa vụ của Nhà nước trong việc bảo hộ quyền sở hữu tên doanh nghiệp của chủ sở hữu.

Giấy phép kinh doanh đại diện cho sự chấp thuận hoạt động kinh doanh từ cơ quan quản lý Nhà nước, được coi là quyền của công dân trong việc tham gia hoạt động kinh doanh. Quá trình này còn được gọi là cơ chế “đề nghị – cấp”, qua đó cơ quan Nhà nước xem xét và quyết định việc cấp phép.

Cụ thể, bạn có thể tham khảo qua bảng so sánh dưới đây: 

Giấy phép đăng ký kinh doanhGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Điều kiệnĐể hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề có điều kiện, doanh nghiệp cần tuân thủ đầy đủ các yêu cầu quy định bởi pháp luật. 

Điều này bao gồm việc đảm bảo các điều kiện liên quan đến cơ sở vật chất, vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề, và các yêu cầu khác tương ứng với ngành nghề đặc thù.

Ngành, nghề kinh doanh không thuộc diện cấm đầu tư kinh doanh.

Tên doanh nghiệp phải tuân thủ theo quy định đặt tên.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh cần phải đầy đủ và hợp lệ.

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp phải được nộp đúng theo quy định.

Hồ sơ và thủ tụcĐể xin đăng ký giấy phép kinh doanh, cần tuân thủ thủ tục theo mẫu quy định bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh cần được chuẩn bị đầy đủ và phải đảm bảo tính hợp lệ.

Các điều kiện liên quan sẽ được thẩm định và kiểm tra bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ đăng ký thành lập tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, đơn vị này sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ để quyết định cấp hoặc từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạnCó thời hạn từ vài tháng đến vài năm.HIện tại, chưa có văn bản pháp luật chính thức nào quy định về thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Hướng dẫn làm giấy đăng ký kinh doanh nhanh chóng, đơn giản tại Làm Bằng Thật 100

Hướng Dẫn Làm Giấy Đăng Ký Kinh Doanh Đầy Đủ Nhất 2024

Việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh đôi khi có thể tốn khá nhiều thời gian, đặc biệt là khi một số giấy tờ cần thiết không sẵn có và cần thời gian để hoàn thiện. Để giảm bớt những bất tiện này, nhiều người đã quyết định sử dụng dịch vụ của Làm Bằng Thật 100.

Làm Bằng Thật 100 với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ làm giấy tờ, cam kết cung cấp giấy đăng ký kinh doanh đúng yêu cầu và nội dung, kèm theo mộc đỏ và chữ ký của người có thẩm quyền. Chúng tôi đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật thông tin cho khách hàng, với thời gian hoàn thiện và giao dịch nhanh chóng chỉ trong 2-3 ngày. Giá cả dịch vụ hợp lý, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng và chính sách bảo hành 1 đổi 1 cho sản phẩm bị mất hoặc hỏng.

Hãy đến với Làm Bằng Thật 100 để được hướng dẫn làm giấy đăng ký kinh doanh đầy đầy và chi tiết nhất hiện nay!

Chat Facebook
Chát Ngay