Cách Tính Điểm Đại Học Và Những Thông Tin Cần Biết

Cách tính điểm đại học dựa trên tổng hợp điểm của các khóa học, bao gồm cả điểm số của các môn học bắt buộc và tự chọn, điểm từ hoạt động ngoại khóa, và đôi khi cả điểm luận văn tốt nghiệp.

Mỗi trường đại học có thể áp dụng một hệ thống đánh giá và quy đổi điểm số riêng, nhưng mục tiêu chung là đảm bảo sinh viên không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn phát triển kỹ năng sống và làm việc nhóm. Việc hiểu rõ cách tính điểm tốt nghiệp sẽ giúp sinh viên xác định được mục tiêu học tập và hướng phấn đấu trong suốt quãng thời gian đại học, đồng thời chuẩn bị tốt nhất cho sự nghiệp tương lai.

Điểm tốt nghiệp đại học được hiểu là gì?

Cách Tính Điểm Đại Học Và Những Thông Tin Cần Biết
Điểm tốt nghiệp đại học được hiểu là gì?

Điểm tốt nghiệp đại học là một hệ thống đánh giá thành tích học tập của sinh viên, dựa trên một loạt các yếu tố như điểm số trung bình học kỳ, điểm số cuối kỳ và kết quả của các kỳ thi cuối kỳ.

Điểm này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định khả năng tốt nghiệp và tiếp tục học cao hơn, có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự nghiệp học vấn và sự nghiệp tương lai của sinh viên.

Cách tính điểm đại học là gì?

Cách Tính Điểm Đại Học Và Những Thông Tin Cần Biết
Cách tính điểm đại học là gì?

Quá trình tính điểm đại học là quy trình được sử dụng để tính toán điểm trung bình của sinh viên qua toàn bộ thời gian học tại trường đại học hoặc các cơ sở giáo dục đại học khác.

Thường, quy trình này bắt đầu bằng việc đánh giá và gán điểm cho mỗi môn học hoặc khóa học mà sinh viên đã hoàn thành, sau đó tính toán điểm trung bình dựa trên trọng số của từng môn học.

Các hệ thống tính điểm đại học có thể thay đổi tuỳ theo quy định của trường hoặc quốc gia, nhưng thường dựa trên điểm số từ các bài kiểm tra, bài tập, dự án và các yếu tố khác mà sinh viên tham gia trong quá trình học tập.

Yêu cầu để được xét tốt nghiệp đại học gồm những gì?

Cách Tính Điểm Đại Học Và Những Thông Tin Cần Biết
Yêu cầu để được xét tốt nghiệp đại học gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 14, Khoản 1 của Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT, để đạt được công nhận tốt nghiệp đại học, sinh viên cần tuân thủ đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Đạt đủ điều kiện về tích lũy học phần và số tín chỉ theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đồng thời hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo quy định.
 • Điểm trung bình tích lũy của toàn bộ khóa học phải đạt từ trung bình trở lên.
 • Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập vào thời điểm xét tốt nghiệp.

Do đó, để đạt được công nhận và nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên cần tập trung vào việc học tập, rèn luyện và hoàn thành các môn học trong chương trình đào tạo của chuyên ngành mình. Ngoài ra, tùy thuộc vào độ khó của chuyên ngành, mỗi trường đại học có thể áp đặt các yêu cầu bổ sung về ngoại ngữ để khuyến khích sinh viên nỗ lực hơn trong việc học tập.

Cách tính điểm đại học chuẩn hiện nay

Cách Tính Điểm Đại Học Và Những Thông Tin Cần Biết
Cách tính điểm đại học chuẩn hiện nay

Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tính điểm đại học một cách chính xác nhất:

Về các điểm học phần

Trong các chương trình đại học, thành tích học tập thường được thể hiện dưới dạng điểm số, có thể trong khoảng từ 0 đến 10 hoặc từ 0 đến 4, tùy thuộc vào hệ thống đánh giá của trường bạn đang theo học.

Về các đồ án tốt nghiệp (nếu có)

Nếu chương trình học của bạn yêu cầu hoặc bao gồm một đồ án tốt nghiệp, điểm số từ đồ án này sẽ được tính vào điểm tổng kết khi tốt nghiệp.

Quy tắc tính điểm trung bình

Một số trường áp đặt các quy định chi tiết về cách tính điểm trung bình, bao gồm việc sử dụng phương pháp tính trung bình có trọng số, dựa trên số lượng tín chỉ của từng môn học.

Điều kiện tốt nghiệp

Để đạt được tư cách tốt nghiệp, bạn cần thỏa mãn các điều kiện về số lượng tín chỉ đã hoàn tất, hoàn thành các môn học yêu cầu và đạt được điểm trung bình tối thiểu.

Ví dụ dưới đây mô tả quy trình tính điểm tốt nghiệp:

Giả sử bạn đang tham gia một chương trình đại học với 8 môn học, mỗi môn đều có 3 tín chỉ. Dưới đây là bảng điểm của bạn:

 • Môn 1: 8 điểm
 • Môn 2: 7 điểm
 • Môn 3: 6 điểm
 • Môn 4: 8 điểm
 • Môn 5: 9 điểm
 • Môn 6: 7 điểm
 • Môn 7: 8 điểm
 • Môn 8: 6 điểm
Cách Tính Điểm Đại Học Và Những Thông Tin Cần Biết
Cách tính điểm đại học

Tiếp theo, bạn cần xác định liệu kết quả này có đáp ứng các tiêu chí tốt nghiệp của trường hay không. Ví dụ, nếu trường yêu cầu GPA tối thiểu là 6.0, bạn đã đáp ứng đủ điều kiện để tốt nghiệp.

Xếp loại bằng tốt nghiệp được quy đổi ra sao?

Cách Tính Điểm Đại Học Và Những Thông Tin Cần Biết
Xếp loại bằng tốt nghiệp được quy đổi ra sao?

So sánh với cách xếp loại tốt nghiệp tại các cấp Trung học Cơ sở (THCS) và Trung học Phổ thông (THPT), quy trình xác định điểm tốt nghiệp tại cấp đại học thường dựa vào tổng số tín chỉ đã hoàn thành.

Sinh viên cần hoàn thành một số lượng nhất định các khóa học để đáp ứng yêu cầu về số tín chỉ mà trường đặt ra cho mỗi ngành học. Sự phân chia số tín chỉ cho mỗi môn học thường xem xét đến đặc thù và mức độ phức tạp của môn đó.

Điểm trung bình tích lũy, được tính toán dựa trên điểm số từ các tín chỉ của môn học, được biểu đạt qua hệ thống thang điểm 4 hoặc thang điểm 10. Chi tiết về cách tính điểm này sẽ được trình bày cụ thể trong phần sau:

Cách tính quy đổi điểm xếp loại bằng theo thang điểm 4

Điểm trung bình tích lũy đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hạng loại bằng tốt nghiệp mà sinh viên sẽ được cấp sau khi hoàn thành khóa học. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 10 của Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT, các hạng loại tốt nghiệp đại học dựa trên thang điểm 4 được phân loại như sau:

 • Xuất sắc: Điểm trung bình tích lũy từ 3,6 đến 4,0.
 • Giỏi: Điểm trung bình tích lũy từ 3,2 đến dưới 3,6.
 • Khá: Điểm trung bình tích lũy từ 2,5 đến dưới 3,2.
 • Trung bình: Điểm trung bình tích lũy từ 2,0 đến dưới 2,5.
 • Yếu: Điểm trung bình tích lũy từ 1,0 đến dưới 2,0.

Cách tính quy đổi điểm xếp loại bằng theo thang điểm 10

Để xác định điểm bằng tốt nghiệp đại học trên thang điểm 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các quy định chi tiết trong Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT. Theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 10 của Thông tư, các hạng loại tốt nghiệp đại học dựa trên thang điểm 10 được phân loại như sau:

 • Xuất sắc: Từ 9,0 đến 10,0.
 • Giỏi: Từ 8,0 đến dưới 9,0.
 • Khá: Từ 7,0 đến dưới 8,0.
 • Trung bình: Từ 5,0 đến dưới 7,0.
 • Yếu: Từ 4,0 đến dưới 5,0.

Để tính điểm tốt nghiệp đại học chính xác nhất thì làm sao?

Cách Tính Điểm Đại Học Và Những Thông Tin Cần Biết
Để tính điểm tốt nghiệp đại học chính xác nhất thì làm sao?

Để đảm bảo tính chính xác trong quá trình tính toán điểm tốt nghiệp đại học của bạn, hãy tuân thủ những khuyến nghị sau:

 1. Kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo bạn có đủ dữ liệu về số tín chỉ và hệ thống điểm áp dụng cho mỗi môn học trước khi tiến hành tính toán.
 2. Sử dụng đúng các công thức tính điểm cho mỗi môn học và kiểm tra lại mọi phép tính một cách cẩn thận để đảm bảo tính chính xác của kết quả.
 3. Trong trường hợp gặp bất kỳ vấn đề hoặc thắc mắc nào liên quan đến quy trình tính điểm xếp loại tốt nghiệp, đừng ngần ngại liên hệ với giáo viên hoặc nhân viên quản lý để yêu cầu hướng dẫn và giải đáp cụ thể.

Tổng kết về cách tính điểm đại học

Quy trình xác định điểm tốt nghiệp đại học đóng vai trò quan trọng trong hành trình học tập của sinh viên tại đại học. Điều này đòi hỏi sinh viên phải chú ý đến tính chính xác và hiểu biết đầy đủ về số lượng tín chỉ cần thiết và cách thức thang điểm được áp dụng cho các môn học.

Mặc dù việc đánh giá điểm số tốt nghiệp đại học có thể là một thách thức đối với một số người, bài viết này mong muốn mang lại cái nhìn sâu sắc hơn về quy trình này và cung cấp một cái nhìn tổng quan giúp bạn áp dụng một cách hiệu quả trong quá trình học tập của mình.

Chat Facebook
Chát Ngay