Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Năm 2024 Có Thay Đổi Gì Không?

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Năm 2024 Có Thay Đổi Gì Không?

Bằng tốt nghiệp đại học được cấp cho những sinh viên đã hoàn thành chương trình tại giảng đường đại học. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn thắc mắc vì sao trên bằng tốt nghiệp lại có những danh hiệu mới? Điều này có ảnh hưởng gì đến quá trình khi xin việc không? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé!

Khái niệm bằng tốt nghiệp đại học là gì?

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Năm 2024 Có Thay Đổi Gì Không?

Bằng tốt nghiệp đại học, còn gọi là bằng cử nhân, là loại văn bằng trong hệ thống giáo dục của Việt Nam. Nó xác nhận rằng sinh viên đã thành công hoàn thành chương trình đại học tại một cơ sở giáo dục đại học. Thời gian cần thiết để hoàn tất chương trình này thường từ 4 đến 6 năm, tùy vào ngành học bạn chọn.

Các danh hiệu trên bằng tốt nghiệp đại học hiện nay

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Năm 2024 Có Thay Đổi Gì Không?

Bằng tốt nghiệp đại học được phân loại theo 5 nhóm ngành chính:

 1. Bằng Kỹ sư: Dành cho sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật.
 2. Bằng Kiến trúc sư: Dành cho sinh viên tốt nghiệp ngành Kiến trúc.
 3. Bằng Bác sĩ và Bằng Dược sĩ: Dành cho sinh viên tốt nghiệp ngành Y và Dược.
 4. Bằng Cử nhân: Dành cho sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học cơ bản, Sư phạm, Luật, và Kinh tế.
 5. Bằng tốt nghiệp đại học: Dành cho sinh viên tốt nghiệp các ngành khác.

Xếp loại trên bằng tốt nghiệp đại học được tính như thế nào?

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Năm 2024 Có Thay Đổi Gì Không?

Cách tính điểm theo học phần

Điểm của mỗi học phần được xác định bằng cách nhân tổng điểm của các thành phần với trọng số tương ứng của chúng, sau đó làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm này được phân loại theo hệ thống điểm chữ.

Có hai loại phân loại điểm:

Phân mức đạt (tính vào điểm trung bình học tập):

 • A: 8,5 – 10.
 • B: 7,0 – 8,4.
 • C: 5,5 – 6,9.
 • D: 4,0 – 5,4.

Đạt không phân mức (không tính vào điểm trung bình, chỉ yêu cầu đạt):

 • P: 5,0 trở lên.

Không đạt:

 • F: Dưới 4,0.

Các trường hợp đặc biệt không được tính vào điểm trung bình học tập:

 • I: Điểm chưa hoàn thiện, do được phép hoãn thi/kiểm tra.
 • X: Điểm chưa hoàn thiện, do thiếu dữ liệu.
 • R: Điểm miễn học và được công nhận tín chỉ.

Cách tính điểm trung bình học học, cả năm

Cách tính điểm này được chia làm 2 trường hợp: Đào tạo theo niên chế và đào tạo theo tín chỉ

Đối với trường hợp cơ sở đào tạo theo niên chế

Theo Điều 10 của Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, các cơ sở đào tạo áp dụng hệ thống niên chế và sử dụng thang điểm 10 sẽ tính điểm trung bình của sinh viên dựa trên thang điểm 10 mà không cần quy đổi về thang điểm 4. Xếp loại học lực của sinh viên được quy định như sau dựa trên điểm trung bình học kỳ, năm học hoặc tổng điểm trung bình tích lũy:

 • 9,0 đến 10,0: Xuất sắc
 • 8,0 đến dưới 9,0: Giỏi
 • 7,0 đến dưới 8,0: Khá
 • 5,0 đến dưới 7,0: Trung bình
 • 4,0 đến dưới 5,0: Yếu
 • Dưới 4,0: Kém

Đối với trường hợp cơ sở đào tạo theo tín chỉ

Theo Điều 10 của Thông tư 08/2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, kết quả học tập của sinh viên được đánh giá dựa trên các học phần họ đã hoàn thành trong chương trình đào tạo, sau mỗi học kỳ hoặc năm học. Đánh giá này bao gồm:

 • Số tín chỉ không đạt: Tính tổng số tín chỉ của các học phần sinh viên không vượt qua, bao gồm cả trong một học kỳ, một năm học, hoặc nợ đọng từ đầu khóa học.
 • Số tín chỉ đạt: Tổng số tín chỉ tích lũy từ đầu khóa học, bao gồm cả các học phần được miễn hoặc được công nhận tín chỉ.
 • Điểm trung bình: Tính điểm trung bình của các học phần đã học trong một học kỳ, một năm học hoặc từ đầu khóa học, dựa trên điểm số chính thức và trọng số là số tín chỉ của học phần.

Điểm chữ được quy đổi thành điểm số như sau để tính điểm trung bình:

 • A quy đổi thành 4 điểm.
 • B quy đổi thành 3 điểm.
 • C quy đổi thành 2 điểm.
 • D quy đổi thành 1 điểm.
 • F quy đổi thành 0 điểm.

Cách tính điểm xếp loại bằng tốt nghiệp đại học

Bằng tốt nghiệp đại học được xếp loại dựa vào điểm trung bình tích lũy của sinh viên. Đối với các cơ sở đào tạo áp dụng hệ thống tín chỉ, xếp loại được tính theo điểm trung bình đã quy đổi sang thang điểm 4. Trong khi đó, cơ sở đào tạo theo niên chế sẽ xếp loại dựa vào điểm trung bình theo thang điểm 10 từ tất cả các học kỳ.

Tuy nhiên, theo Điều 14 của Thông tư 08, nếu sinh viên có điểm trung bình tích lũy loại xuất sắc hoặc giỏi nhưng rơi vào một trong hai trường hợp sau sẽ bị giảm một mức xếp loại:

 • Tổng số tín chỉ của các học phần phải học lại vượt quá 5% tổng số tín chỉ của toàn chương trình đào tạo.
 • Sinh viên đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong suốt quá trình học.

Giải đáp một số thắc mắc liên quan đến bằng tốt nghiệp đại học

Dưới đây là những thắc mắc mà chúng tôi tổng hợp từ nhiều bạn sinh viên về bằng tốt nghiệp đại học:

Bằng tốt nghiệp đại học tạm thời có giá trị không?

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Năm 2024 Có Thay Đổi Gì Không?

Bằng tốt nghiệp đại học tạm thời là một loại giấy tờ pháp lý tạm thời có giá trị tương đương với bằng tốt nghiệp đại học chính thức.

Loại giấy tờ này được cấp bởi cơ sở giáo dục đại học có thẩm quyền và dùng trong thời gian chờ nhận bằng chính thức, theo quy định tại khoản 3 Điều 17 của Quy chế đi kèm Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT.

Bằng tốt nghiệp tạm thời này có thời hạn là 75 ngày kể từ ngày được cấp.

Nhận bằng tốt nghiệp đại học cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Năm 2024 Có Thay Đổi Gì Không?

Trước khi đến nhận bằng, sinh viên cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

Thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân còn hiệu lực.

Phiếu nhận bằng tốt nghiệp đã dán ảnh và có dấu nổi của trường.

Hóa đơn nộp học phí kỳ cuối, nếu trường yêu cầu.

Nếu sinh viên không thể tự mình đến nhận bằng và muốn nhờ người khác nhận hộ, cần phải có giấy ủy quyền theo đúng quy định pháp luật.

Mất bằng tốt nghiệp đại học có xin cấp lại được không?

Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Năm 2024 Có Thay Đổi Gì Không?

Theo quy định trong Điều 2 của Quy chế đi kèm Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, văn bằng và chứng chỉ chỉ được cấp một lần. Tuy nhiên, bạn có thể nhận được bản sao chính thức từ sổ gốc, và bản sao này sẽ có giá trị tương đương với bản gốc.

Chat Facebook
Chát Ngay